Over het OGJO

Stichting Oost Gelders Jeugdorkest (OGJO) is een initiatief van dirigent Henk Jan Heijnen en vocalist Rutger de Vries en geeft jonge musici in de leeftijd van 15 t/m 25 jaar de kans om in een projectvorm een mooi showconcert te geven. Sinds de eerste edities in 2013 is het OGJO niet meer weg te denken uit de regio en zijn er al 16 edities georganiseerd! Een project bestaat doorgaans uit een repetitiedag en een geheel weekend. Tijdens het weekend wordt er nog intensief gerepeteerd en alle voorbereidingen getroffen voor het concert dat in hetzelfde weekend plaatsvindt! Het concert is elk jaar uniek met een eigen thema en bestaat uit bestaande en nieuwe muziek uit alle bedenkbare genres. Vaak wordt er een samenwerking gezocht met andere kunstdisciplines.

Alle edities worden georganiseerd door het bestuur van stichting Oost Gelders Jeugd Orkest. Het OGJO staat onder leiding van mede-oprichter Henk Jan Heijnen! 

Doelstellingen
Het OGJO heeft als doel jonge muzikanten blijvend enthousiasmeren voor blaasmuziek en verbinden door middel van projecten die voor zowel muzikanten als publiek onvergetelijk zijn en daarmee aantonen hoe divers en modern blaasorkesten kunnen zijn!

Het OGJO probeert deze doelstelling te halen door: 

  • jongeren te verbinden uit de regio
  • unieke concerten te organiseren die zowel toegankelijk zijn voor deelnemers als publiek. 
  • alle mogelijkheden van een blaasorkest te benutten op een originele manier. 

Repertoire
Het programma is gericht op de lichte muziek, maar wel binnen het gekozen thema. De intentie is om het publiek een feest der herkenning aan te bieden, maar ook te vernieuwen en verrassen.